Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp » Giải pháp không dây 2G/3G

Giải pháp không dây 2G/3G

Giải pháp không dây 2G/3G

Các giải pháp không dây ICP DAS 2G / 3G / 4G được thiết kế độc đáo để đáp ứng những thách thức khi triển khai và quản lý một số lượng nhỏ, vừa và lớn các thiết bị từ xa không người lái cũng như các thiết bị đầu cuối di động sử dụng mạng 2G / 3G.

Bộ lập trình điều khiển LTE (4G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay +hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Model: G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Bộ lập trình điều khiển LTE (4) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh Relay DO hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Model: G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Bộ lập trình điều khiển LTE (4G) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay Hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514D-4GAU/G-4514D-4GC

Model: ICP DAS G-4514D-4GAU/G-4514D-4GC

Bộ điều khiển GPRS/GSM (2G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO+8 kênh AI hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS GD-4500-2G/GD-4500D-2G/GD-4500P-2G/GD-4500PD-2G

Model: GD-4500-2G/GD-4500D-2G/GD-4500P-2G/GD-4500PD-2G

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC LTE (4G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO+8 kênh AI + 1 kênh DO Relay hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4510/G-4510D/G-4510P/G-4510PD

Model: G-4510/G-4510D/G-4510P/G-4510PD

Modem LTE (4G) kết nối RS-232/485 ICP DAS GTP- 541M CR

Model: GTP- 541M CR

Modem HSPA (3G) kết nối RS-232/485 với GPS ICP DAS GTP-230

Model: GTP-230

Modem WCDMA 2G/3G kết nối RS-232/RS-485 với GPS ICP DAS GTP-500M CR

Model: GTP-500M CR

Bộ chuyển đổi Dual SIM/Ethernet/Serial/CAN sang 4G ICP DAS GRP-541M-4GC CR

Model: GRP-541M-4GC CR

Bộ lập trình điều khiển nhúng PAC WCDMA (3G) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4513-3GWA/G-4513D-3GWA/G-4513P-3GWA/G-4513PD-3GWA

Model: G-4513-3GWA/G-4513D-3GWA/G-4513P-3GWA/G-4513PD-3GWA

Bộ lập trình điểu khiển nhúng PAC GPRS/GSM M2M 3 kênh DI+3 kênh DO+8 kênh AI hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4500-2G/G-4500D-2G/G-4500P-2G/G-4500PD-2G

Model: G-4500-2G/G-4500D-2G/G-4500P-2G/G-4500PD-2G

Modem LTE NB-IoT RTU 32 kênh GPS kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS GRP-540M-NB CR

Model: GRP-540M-NB CR
1 2 3
TOP HOME