Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module FRnet 4/8/16 kênh đầu vào/ra, bộ điều khiển ICP DAS

Module FRnet 4/8/16 kênh đầu vào/ra, bộ điều khiển ICP DAS

Module FRnet 4/8/16 kênh đầu vào/ra, bộ điều khiển ICP DAS

FRnet là một bus trường công nghiệp sáng tạo có nhiều tính năng đặc biệt, chẳng hạn như điều khiển I / O xác định tốc độ cao, khả năng đồng bộ hóa I / O thực, giao tiếp phi giao thức và lập trình dễ dàng. Các sản phẩm FRnet có thể được sử dụng rộng rãi, từ các hệ thống I / O không CPU cấp thấp đến các hệ thống điều khiển cao cấp, chẳng hạn như các hệ thống điều khiển dựa trên PC, PLCbided và PAC.

Module I/O FRnet với 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS FR-2053iTA CR

Model: FR-2053iTA CR

Module I/O FRnet 32 kênh đầu ra Rơ le ICP DAS FR-32R/DIN CR

Model: FR-32R/DIN CR

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057HTA CR

Model: FR-2057HTA CR

Module FRnet 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS FR-2057TA CR

Model: FR-2057TA CR

Bảng mạch truyền thông FRnet 2 cổng ICP DAS FRB-200U

Model: FRB-200U

Bảng mạch truyền thông FRnet 1 cổng ICP DAS FRB-100

Model: FRB-100

Module đầu vào 16 kênh DI ICP DAS FR-2053HT CR

Model: FR-2053HT CR

Module đầu vào 16 kênh DI ICP DAS FR-2053T CR

Model: FR-2053T CR

Module đầu vào nguồn 16 kênh DI ICP DAS FR-2053HTA CR

Model: FR-2053HTA CR

Module đầu vào nguồn 16 kênh DI ICP DAS FR-2053TA CR

Model: FR-2053TA CR

Module 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS FR-2053iT CR

Model: FR-2053iT CR

Module đầu vào nguồn 16 kênh ICP DAS FR-2053TA/FR-2053HTA

Model: FR-2053TA/FR-2053HTA
1 2
TOP HOME