Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức Ethernet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức Ethernet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức Ethernet/IP ICP DAS

EtherNet / IP được giới thiệu vào năm 2001 và ngày nay là giải pháp mạng Ethernet công nghiệp hoàn chỉnh, đã được chứng minh và hoàn thiện nhất có sẵn cho tự động hóa sản xuất, với sự tăng trưởng nhanh chóng khi người dùng tìm cách khai thác lợi thế của công nghệ mở và internet

Module Ethernet 2 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gague)+2 kênh DI/DO ICP DAS PET-7016 CR

Model: PET-7016 CR

Module Ethernet 2 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gague)+2 kênh DI/DO ICP DAS ET-7016 CR

Model: ET-7016 CR

Module EtherNet/IP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh ra Relay ICP DAS EIP-2060

Model: EIP-2060

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS EIP-2055

Model: EIP-2055

Module EtherNet/IP 16 kênh vào số (DI) ICP DAS EIP-2051

Model: EIP-2051

Module EtherNet/IP 16 kênh DO ICP DAS EIP-2042

Model: EIP-2042

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS EIP-2019

Model: EIP-2019

Module EtherNet/IP đầu vào tương tự 8 kênh DIFF / 16 kênh SE ICP DAS EIP-2017

Model: EIP-2017

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/RTU Slave sang EtherNet/IP kết nối RS-422/RS-485 ICP DAS GW-7473

Model: GW-7473

Bộ chuyển đổi EtherNet/IP sang Modbus RTU/TCP kết nối RS-422/RS-485 ICP DAS GW-7472

Model: GW-7472

Module Ethernet 2 kênh đầu vào biến dạng (Strain Gague) + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS ET-7016/PET-7016

Model: ET-7016/PET-7016
TOP HOME