Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Module I/O EtherCAT Slave với 32 kênh DO cách ly ICP DAS ECAT-2045K-32 CR

Model: ECAT-2045K-32 CR

Module I/O EtherNet/IP 8 kênh đầu vào tương tự cách ly ICP DAS EIP-2019/S CR

Model: EIP-2019/S CR

Module I/O EtherCAT Slave ICP DAS ECAT-2016-3 CR

Model: ECAT-2016-3 CR

Module PoE Ethernet Modbus TCP 2 kênh DI+ 2 kênh Relay Output ICP DAS tPET-P2R2 CR

Model: tPET-P2R2 CR

Module I/O Ethernet với 2 cổng Ethernet switch+10/20 kênh đầu vào tương tự PWM ICP DAS ET-7217-10 CR

Model: ET-7217-10 CR

Module thu thập dữ liệu tốc độ cao 4 kênh AI+ 2 kênh AO+ 3 kênh DI, 4 kênh DO ICP DAS PET-7H24M CR

Model: PET-7H24M CR

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số ICP DAS ECAT-2057-NPN CR

Model: ECAT-2057-NPN CR

Module EtherCAT Slave 16 kênh đầu vào số ICP DAS ECAT-2057P CR

Model: ECAT-2057P CR

Module PoE Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào nhiệt (Thermistor)+4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7005 CR

Model: PET-7005 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào nhiệt (Thermistor)+4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7005 CR

Model: ET-7005 CR

Module PoE Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào RTD ICP DAS ICP DAS PET-7215 CR

Model: PET-7215 CR

Module I/O Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào RTD ICP DAS ICP DAS ET-7215 CR

Model: ET-7215 CR
1 2 3 4 5 6 19
TOP HOME