Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu (Signal Conditioning Modules) » Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800

Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800

Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800 ICP DAS

Bộ hạ áp 150VDC 8 kênh ICP DAS DNM-848VI-150V CR

Model: DNM-848VI-150V CR

Bộ hạ áp 80VDC 8 kênh ICP DAS DNM-848VI-80V CR

Model: DNM-848VI-80V CR

Bộ hạ áp 10VDC 8 kênh ICP DAS DNM-848VI-10V CR

Model: DNM-848VI-10V CR

Bộ hạ áp 800VDC 3 kênh ICP DAS DNM-843VI-800V CR

Model: DNM-843VI-800V CR

Bộ hạ áp 600VDC 3 kênh ICP DAS DNM-843VI-600V CR

Model: DNM-843VI-600V CR

Bộ chuyển đổi điện 1 kênh hạ áp (600V)+ 1 kênh biến áp (1000 A) ICP DAS DNM-831I-600V-1000A CR

Model: DNM-831I-600V-1000A CR

Bộ chuyển đổi điện 1 kênh hạ áp (600V)+ 1 kênh biến áp (500 A) ICP DAS DNM-831I-600V-500A CR

Model: DNM-831I-600V-500A CR

Bộ chuyển đổi điện 1 kênh hạ áp (600V) + 1 kênh biến áp (50A) ICP DAS DNM-831I-600V-50A CR

Model: DNM-831I-600V-50A CR

Bộ chuyển đổi 4 kênh (2000A) AC/DC sang ±10 V ICP DAS DNM-844-2000A CR

Model: DNM-844-2000A CR

Bộ chuyển đổi 4 kênh (1000A) AC/DC sang ±10 V ICP DAS DNM-844-1000A CR

Model: DNM-844-1000A CR

Bộ chuyển đổi 4 kênh (500A) AC/DC sang ±10 V ICP DAS DNM-844-500A CR

Model: DNM-844-500A CR

Bộ chuyển đổi 4 kênh (200A) AC/DC sang ±10 V ICP DAS DNM-844-200A CR

Model: DNM-844-200A CR
1 2 3
TOP HOME