Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Cảm biến đo môi trường thông minh(DL Series & CL Series)

Cảm biến đo môi trường thông minh(DL Series & CL Series)

Cảm biến đo môi trường thông minh (CH4, HCHO, PM2.5, CO, CO2, Nhiệt độ, độ ẩm, độ sương) kết nối RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus RTU/TCP, MQTT

Dòng DL của các thiết bị Data Logger cung cấp giao diện truyền thông RS-485, Ethernet / PoE, USB, WiFi và BLE để giám sát môi trường thông minh. Sê-ri DL-300 có thể được sử dụng để ghi thông tin CO, CO2, HCHO, Nhiệt độ, Độ ẩm và Điểm sương.

Module cảm biến đo ghi dữ liệu nhiệt độ 8 kênh đầu cặp nhiệt loại K ICP DAS TCD-108 CR

Model: TCD-108 CR

Module cảm biến đo rung 3 trục ICP DAS iWSN-203 CR

Model: iWSN-203 CR

Module cảm biến đo rung 1 trục ICP DAS iWSN-201 CR

Model: iWSN-201 CR

Module cảm biến đo CO ICP DAS iWSN-101 CR

Model: iWSN-101 CR

Module cảm biến đo CO2e/TVOC ICP DAS iWSN-012 CR

Model: iWSN-012 CR

Module cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm ICP DAS iWSN-010 CR

Model: iWSN-010 CR

Module nút gọi khẩn cấp cầm tay ICP DAS iWSN-SOS-PB-PT CR

Model: iWSN-SOS-PB-PT CR

Module nút gọi khẩn cấp chống nước ICP DAS iWSN-SOS-PB-IP65 CR

Model: iWSN-SOS-PB-IP65 CR

Module nút gọi khẩn cấp trong nhà ICP DAS iWSN-SOS-PB CR

Model: iWSN-SOS-PB CR

Module cảm biến môi trường iWSN với 2 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS iWSN-1902-TC-IP65 CR

Model: iWSN-1902-TC-IP65 CR

Module cảm biến môi trường iWSN với 1 kênh CT đầu vào, 1 kênh đầu vào cặp nhiệt và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1511X CR

Model: iWSN-1511X CR

Module cảm biến môi trường iWSN với 1 kênh CT đầu vào và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1510X CR

Model: iWSN-1510X CR
1 2 3 4 5 6 10
TOP HOME