Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Gateway, Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Gateway, Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Gateway, Device Servers) ICP DAS

Máy chủ thiết bị sê-ri DS / PDS (cổng nối tiếp Ethernet) bổ sung kết nối Ethernet và Internet cho bất kỳ thiết bị RS-232 và RS-422/485 nào và loại bỏ giới hạn độ dài cáp của giao tiếp nối tiếp cũ. Bằng cách sử dụng Trình điều khiển / Tiện ích VxComm, cổng COM tích hợp của máy chủ thiết bị có thể được ảo hóa như một cổng COM PC tiêu chuẩn trong Windows. Do đó, người dùng có thể truy cập trực tiếp và minh bạch hoặc giám sát các thiết bị nối tiếp thông qua Internet / Ethernet

Bộ chuyển đổi RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-711-UTA CR

Model: HRT-711-UTA CR

Bộ chuyển đổi RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-710-UTA CR

Model: HRT-710-UTA CR

Bộ chuyển đổi cổng Modbus/TCP sang RTU/ASCII với PoE 2 cổng cách ly RS-232 +1 cổng cách ly RS-485 ICP DAS tGW-734i CR

Model: tGW-734i CR

Bộ chuyển đổi cổng Modbus/TCP sang RTU/ASCII 1 cổng RS-422/485 ICP DAS tGW-715-T CR

Model: tGW-715-T CR

Bộ chuyển đổi cổng Modbus/TCP sang RTU/ASCII 1 cổng RS-422/485 ICP DAS tGW-715i-T CR

Model: tGW-715i-T CR

Bộ chuyển đổi cổng Modbus CPU 80186-80 ICP DAS uPAC-7186EX-MTCP-G CR

Model: uPAC-7186EX-MTCP-G CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS tDS-715i-T CR

Model: tDS-715i-T CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-422/485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-715-T CR

Model: tDS-715-T CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-734 CR

Model: tDS-734 CR

Bộ chuyển đổi 3 cổng RS-232 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-732 CR

Model: tDS-732 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDSM-712 CR

Model: tDSM-712 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-712 CR

Model: tDS-712 CR
1 2 3 4 5 6 9
TOP HOME