Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card PCI Express I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI Express)

Card PCI Express I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI Express)

Card PCI Express I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm PCI Express) ICP DAS

Card PCI 64 kênh đầu vào tương tự AI ICP DAS PCI-AD64SU CR

Model: PCI-AD64SU CR

Card PCI Express 32 kênh đầu vào tương tự 12 bits ICP DAS PEX-1002L CR

Model: PEX-1002L CR

Card PCI Express 16 kênh đầu vào tương tự 24 bits + 16 kênh DIO ICP DAS PCIe-LM4 CR

Model: PCIe-LM4 CR

Card ISA 6 kênh AO + 16 kênh DI +16 kênh DO (5 V/TTL) ICP DAS A-726 CR

Model: A-726 CR

Card PCI Express 56 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PEX-D56 CR

Model: PEX-D56 CR

Card PCI Express 24 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PEX-D24 CR

Model: PEX-D24 CR

Card PCI Bus 56 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PIO-D56U CR

Model: PIO-D56U CR

Card PCI Bus 24 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PIO-D24U CR

Model: PIO-D24U CR

Card PCI Express 48 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PEX-D48 CR

Model: PEX-D48 CR

Card PCI 48 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PIO-D48U CR

Model: PIO-D48U CR

Card PCI 48 kênh vào/ra số DIO ICP DAS PIO-D48SU CR

Model: PIO-D48SU CR

Card PCI 96 kênh vào/ra số DIO (SCSI II Connector) ICP DAS PIO-D96U CR

Model: PIO-D96U CR
1 2 3 4 5 6
TOP HOME