Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS ICP DAS

Mạng Khu vực điều khiển (CAN) là một cách giao tiếp nối tiếp, hỗ trợ hiệu quả việc kiểm soát thời gian thực phân tán với mức độ bảo mật rất cao. Nó cung cấp các cơ chế quá trình lỗi và các khái niệm ưu tiên thông báo. Những tính năng này có thể cải thiện độ tin cậy của mạng và hiệu quả truyền dẫn. Hơn nữa, CAN cung cấp các khả năng đa chủ, và đặc biệt phù hợp để kết nối các thiết bị thông minh, cũng như các cảm biến và cơ cấu chấp hành trong một hệ thống hoặc hệ thống phụ.

Bộ lặp tín hiệu 2 kênh CAN / CAN FD cách ly ICP DAS I-7531-FD-G CR

Model: I-7531-FD-G CR

Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng CAN/CAN FD Bus ICP DAS I-7565M-FD CR

Model: I-7565M-FD CR

Switch (Hub) công nghiệp 4 cổng CAN Bus ICP DAS I-5534-M CR

Model: I-5534-M CR

Bộ chuyển đổi RS-232 sang CAN ICP DAS I-7530-FT-G CR

Model: I-7530-FT-G CR

Bộ chuyển đổi RS-232 sang CAN ICP DAS I-7530T-G CR

Model: I-7530T-G CR

Bộ chuyển đổi RS-232 sang CAN ICP DAS I-7530-G CR

Model: I-7530-G CR

Card PCI 2 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN200U-T CR

Model: PISO-CAN200U-T CR

Card PCI 2 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN200U-D CR

Model: PISO-CAN200U-D CR

Card PCI 1 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN100U-T CR

Model: PISO-CAN100U-T CR

Card PCI 1 cổng CAN ICP DAS PISO-CAN100U-D CR

Model: PISO-CAN100U-D CR

Card PCI 1 cổng CAN CPU Intel Core 2 Duo 2.00 GHz OS Windows XP SP 3 ICP DAS PISO-CM100U-T CR

Model: PISO-CM100U-T CR

Card PCI 1 cổng CAN CPU Intel Core 2 Duo 2.00 GHz OS Windows XP SP 3 ICP DAS PISO-CM100U-D CR

Model: PISO-CM100U-D CR
1 2 3 4 5
TOP HOME