Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485 ICP DAS

Thiết bị truyền dữ liệu Bluetooth cho cân Mitutoyo gauges ICP DAS GAM-100 CR

Model: GAM-100 CR

Bộ chuyển đổi USB sang Bluetooth LE ICP DAS BLE-USB CR

Model: BLE-USB CR

Bộ chuyển đổi RS-232/RS-422/RS-485 sang Bluetooth LE ICP DAS tBLE-720 CR

Model: tBLE-720 CR
TOP HOME