Bài 5: Cách hiển thị nội dung lên màn hình trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 5: Cách hiển thị nội dung lên màn hình trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 120 viewed
– Trong ngôn ngữ lập trình PHP, để hiển thị một nội dung gì đó (ví dụ như: đoạn văn, con số, ….) lên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng lệnh echo hoặc lệnh print
– Tuy nhiên, lệnh print có nhiều hạn chế so với lệnh echo vì lệnh print có tốc độ xử lý chậm và ít được hỗ trợ.
– Do đó, lệnh echo luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc hiển thị nội dung lên màn hình.
– Dưới đây là cú pháp chung dùng để sử dụng lệnh echo
<?php
  echo "Nội dung muốn hiển thị lên màn hình";
?>

1) Hiển thị văn bản

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là văn bản thì bạn phải đặt chúng bên trong cặp dấu nháy kép ” “ hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘
<?php
  echo "Nguyễn Trọng Chính";
  echo 'Học lập trình Web';
?>

2) Hiển thị số

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là số thì bạn cứ để nguyên.
<?php
  echo 1997
?>

3) Hiển thị giá trị của biến

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là giá trị của biến thì bạn cứ để nguyên tên biến.
<?php
  $name = "Nguyễn Trọng Chính";
  $year = 1997;
  echo $name;
  echo $year;
?>

4) Hiển thị phần tử HTML

– Lệnh echo cũng có thể dùng để hiển thị các phần tử HTML.
– Quy tắc viết các phần tử HTML cũng tương tự như quy tắc viết chuỗi (văn bản), đó chính là đặt chúng vào bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.
<?php
  echo "<h1>PHP</h1>";
  echo '<h2>Ngôn ngữ lập trình PHP</h2>';
  echo "<h3>Hướng dẫn học</h3>
  <h4>Lập trình web</h4>
  <p><b><i><u>từ cơ bản đến nâng cao</u></i></b></p>";
?>
– Lưu ý:
 1. Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy kép (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy đơn)
 2. Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy đơn (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy kép)
Ví dụ
<?php
  echo "<p>Tài <b style="color:blue">liệu</b> học HTML</p>"; //SAI
  echo "<p>Tài <b style='color:blue'>liệu</b> học HTML</p>"; //ĐÚNG
  echo '<p>Tài <b style='color:green'>liệu</b> học CSS</p>'; //SAI
  echo '<p>Tài <b style="color:green">liệu</b> học CSS</p>'; //ĐÚNG
?>

5) Nối các nội dung lại với nhau

– Thay vì phải sử dụng nhiều lệnh echo để hiển thị nhiều nội dung, ta có thể nối các nội dung đó lại với nhau thành một bằng cách đặt dấu chấm nằm giữa hai nội dung.
<?php
  $text = " sống tại thành phố Bắc Ninh";
  echo "Tôi tên là " . "Nguyễn Trọng Chính" . " sinh năm " . 1997. $text;
?>
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME