Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA – Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA – Lập trình Java cơ bản
17/02/2022 Training 112 viewed

1. Tạo Project mới

Để lập trình với ngôn ngữ Java, chúng ta cần làm quen với khái niệm Project. Project là một thư mục có chứa các file code liên quan hoặc chạy độc lập với nhau mà khi thực thi, sẽ cho đầu ra là kết quả mong muốn của lập trình viên.
  • Bước 1: Chọn File > New
    Chọn Java và click vào Next
  • Bước 2:  Chọn  Create project from template để tự động tạo một chương trình Java đơn giản, có chưa lớp với hàm main() và click vào Next
  • Bước 3: Đặt tên và chọn địa chỉ lưu Project
  • Bước 4: Kết quả đạt được

2. Tạo class mới

Sau khi tạo xong project, chúng ta sẽ phải tạo ra các class để có thể viết và thực thi code Java. Trong bài này, tạm thời chúng ta chưa đi sâu vào vai trò của class, cứ tạo và dùng thử đã nhé, vấn đề này sẽ được làm rõ khi học đến phần OOP.
  • Bước 1: Chọn Project > New > Java Class
  • Bước 2: Nhập tên class và nhấn Enter

3. Chương trình HelloWorld

Tạo một class HelloWorld với code như sau:
Nhấn tổ hợp phím Shift+F10 để thực thi chương trình
Kết quả in ra màn hình console:
Như vậy, thông qua bài học này, mình đã giới thiệu đến các bạn các thao tác cơ bản bao gồm tạo Project và tạo Class trong Intelij IDEA, đồng thời, hướng dẫn các thực thi một chương trình đơn giản để in ra màn hình console. Sang bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy tắc, từ khóa cơ bản của ngôn ngữ Java.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME