Bài 4: Quy tắc viết mã lệnh cơ bản trong tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 4: Quy tắc viết mã lệnh cơ bản trong tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 163 viewed

1) Những loại mã lệnh có thể được chứa trong tập tin PHP

– Một tập tin HTML có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript
– Một tập tin PHP được xem là sự kế thừa từ tập tin HTML, ngoài việc có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thì nó còn có thể chứa thêm mã lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP.

2) Đoạn mã PHP

– Một đoạn mã có thể được đặt bên trong cặp thẻ <?php?>
<?php
  Các câu lệnh PHP viết trong này
?>
– Hoặc cặp thẻ <??>
<?
  Các câu lệnh PHP viết trong này
?>
– Tuy nhiên, giữa <?php?>  và <??>  thì chúng ta nên sử dụng <?php?>  vì nó giúp dễ phân biệt đâu là thẻ mở, đâu là thẻ đóng.

3) Cách viết mã lệnh PHP trong tập tin PHP

– Khi người dùng truy cập vào một tập tin PHP được lưu trên máy chủ web thì trình biên dịch PHP của máy chủ web sẽ dịch những đoạn mã PHP thành mã HTML và trả về đúng với vị trí mà nó được viết bên trong tập tin. Vì vậy, nếu bạn muốn đoạn mã PHP được thực thi ở chỗ nào thì bạn nên đặt nó ở ngay chỗ đó.
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Học lập trình PHP cở bản</h1>
    <?php
      echo "<hr>";
    ?>
    <p>Tài liệu học HTML</p>
    <p>Tài liệu học CSS</p>
    <p>Tài liệu học Laravel Framework</p>
    <?php
      echo "<h2>Tài liệu học JavaScript</h2>";
      echo "<h3>Tài liệu học MySQL</h3>";
      echo "<h4>Tài liệu học PHP</h4>";
    ?>
  </body>
</html>
– Lưu ý: Lệnh echo dùng để hiển thị nội dung lên màn hình, mỗi câu lệnh php phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME