Bài 3: Khởi tạo Database trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 3: Khởi tạo Database trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản
18/02/2022 Training 128 viewed

1. Database là gì?

Database dùng để tổ chức và truy xuất những thông tin cần thiết, một cách tối đa hóa hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh, nhân sự, điểm,….
  1. Một Database là tập hợp của rất nhiều dữ liệu phản ánh thế giới thực hoặc một phần của thế giới thực.
  2. Có cấu trúc, được lưu trữ tuân theo quy tắc dựa trên lý thuyết toán học.
  3. Các dữ liệu trong Database có liên quan với nhau về một lĩnh vực cụ thể, được tổ chức đặc biệt cho việc lưu trữ, tìm kiếm và trích xuất dữ liệu.
  4. Được các Hệ cơ sở dữ liệu khai thác xử lý, tìm kiếm, tra cứu, sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ dữ liệu trong Database.
Ở mức logic, một DATABASE gồm nhiều bảng (TABLE), mỗi bảng được xác định bằng một tên, bảng chứa dữ liệu có cấu trúc và các ràng buộc (CONSTRAINT) định nghĩa trên các bảng. Ngoài ra, Database còn có khung nhìn (VIEW), các thủ tục/ hàm….
Ở mức vật lý, DATABASE của SQL Server được lưu trữ dưới 3 loại tập tin:
  1. Tập tin dữ liệu (Data-file): gồm 1 tập tin lưu trữ dữ liệu chính (*.mdf) chứa các dữ liệu khởi đầu và các tập tin dữ liệu thứ cấp (*.ndf) chứa dữ liệu phát sinh hoặc không lưu hết trong tập tin lưu trữ chính.
  2. Tập tin nhật ký thao tác (*.ldf) chứa thông tin giao tác, thường dùng để khôi phục Database nếu xảy ra sự cố.

2. Khởi tạo Database

Để tạo Database, đầu tiên chúng ta cần kết nối với SQL Server:
Sử dụng GUI:
Bước 1: Nhấp chuột phải vào Databases New Database….
Bước 2: Nhập tên Database vào Database Name
Bây giờ bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu của mình bằng cách nhập tên cơ sở dữ liệu. Ví dụ:

Lưu ý: Mỗi Database chỉ tồn tại với một TÊN DUY NHẤT, không trùng lặp với tên các Database sẳn có.

Kết quả thu được:
Sử dụng Code
Bước 1: Nhấp vào New Query hoặc phím tắt Ctrl + N
Bước 2: Nhập câu lệnh có cú pháp sau. Bôi đen dòng lệnh > Excute (Phím tắt F5)
CREATE DATABASE yourdatabasename
Ví dụ:
CREATE DATABASE mySecondDatabase
Kết quả thu được:

3. Xóa Database

Để xóa một Database tồn tại trong danh sách ta dùng hai cách
Cách 1: Nhấp chuột phải vào Database cần xóa trong danh sách Databases bên trái > Delete
Cách 2: Trong query, viết câu lệnh có cú pháp sau. Bôi đen > Excute (Phím tắt F5)
DROP DATABASE <ten_database_can_xoa>
Như vậy, thông qua bài học này, chúng ta đã tìm hiểu về cách khởi tạo và xóa database trong SQL Server, cảm ơn các bạn đã đọc.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME