Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window – Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window – Lập trình Java cơ bản
17/02/2022 Training 175 viewed

1. Giới thiệu Intellij IDEA

Intellij IDEA là một trình IDE dùng để lập trình Java (nó cũng được sử dụng để lập trình một số ngôn ngữ khác như Node.js, python…)
Nhìn chung Intellij IDEA khá giống với Eclipse vì nó chủ yếu dùng cho Java nhưng vẫn có thể hỗ trợ các ngôn ngữ khác và có rất nhiều các plugin hỗ trợ.
Intellij IDEA có 2 bản là bản miễn phí (community) và bản trả phí (ultimate). Bản trả phí thì hỗ trợ thêm JavaScript, TypeScript, các plugin GWT, Vaadin… check các đoạn code trùng lặp…

2. Download Intellij IDEA

  • Bước 2: Chạy file đã tải về
  • Bước 3: Cấu hình sau khi cài đặt xong
 Import phần cài đặt Intellij IDEA (có thể trước đó bạn đã có một bản Intellij IDEA thì bạn có thể thực hiện sử dụng lại các cấu hình đó):
Chọn giao diện sáng hoặc tối cho Intellij IDEA:
Chọn các pulgin :
Chọn Evaluate for free để được free trong 3 tháng:
Kết quả thu được:
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME