Bài 2: Hướng dẫn cài đặt pandas – Python Panda

Trang chủ » Training » Bài 2: Hướng dẫn cài đặt pandas – Python Panda
22/02/2022 Training 271 viewed

1. Hướng dẫn cài đặt Pandas

Để cài đặt Pandas thì chắc chạn bạn cần có Python. Nếu như bạn chưa cài Python thì mình khuyến khích sử dụng Anaconda, nó bao gồm Python, Pandas và các thư viện phổ biến được sử dụng khác (NumPy, Matplotlib, Scipy,…) cho tính toán khoa học và xử lý dữ liệu.
Ngoài ra, Pandas hoàn toàn có thể cài như một package Python bình thường, bạn có thể cài qua Pip bằng câu lệnh:
pip install pandas
Hoặc nếu bạn đang dùng conda:
conda install pandas
Hoặc bạn muốn cài đặt trên các phiên bản Linux:
Với người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thì cài đặt Pandas nói riêng cũng như Python nói chung khá khó khăn, mình khuyến khích cài đặt pandas theo các bước sau:
  1. Cài đặt Anaconda (giúp cài đặt tất cả các gói bạn cần và tất cả các công cụ khác được đề cập ở dưới).
  2. Để viết code, sử dụng notebooks trong JupyterLab.
  3. Dùng Anaconda Navigator để quản lý các packages sẽ cài.

2. Kiểm tra version của Pandas

Khi đã hoàn tất việc cài đặt Pandas, bạn có thể kiểm tra version pandas (trong thời điểm viết bài này thì pandas version đang là 1.1.3) để xem nó đã được cài đặt ổn định hay chưa bằng cú pháp sau:
import pandas as pd

pd.__version__
Kết quả :
'1.1.3'
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME