Bài 2: Cài đặt Python – Chạy chương trình đầu tiên – Lập trình Python cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 2: Cài đặt Python – Chạy chương trình đầu tiên – Lập trình Python cơ bản
15/02/2022 Training 142 viewed

1. Cài đặt Python

Python hỗ trợ hầu hết trên các hệ điều hành hiện nay, và cách cài đặt nó cũng rất đơn giản. Tuy nhiên ở bài này mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cài đặt python trên môi trường window thôi.
Đầu tiên chúng ta cần download bộ cài python từ trang chủ của nó (download). Ở đây mình chọn phiên bản mới nhất là phiên bản 3.8
Chạy file vừa tải về. Tích vào Add Python 3.8 to PATH và chọn Install Now.
Đợi quá trình cài đặt:
Màn hình báo cài đặt thành công:

2. Chạy chương trình

Sau khi bạn cài đặt xong Python, nó có thêm một công cụ Python Shell, đây là một IDE (Integrated Development Environment) giúp bạn viết mã Python.
Nếu bạn không muốn sử dụng Python Shell bạn có thể sử dụng một IDE khác. Và chắc chắn là bạn sẽ sử dụng một IDE khác tốt hơn, vì Python Shell không phù hợp để bạn phát triển một ứng dụng lớn.
Một số IDEgiúp bạn lập trình Python:
  1. PyCharm
  2. Eclipse (Cài đặt PyDev plugin cho Eclipse)
Trên “Start Menu” của Windows bạn chạy IDLE (Python 3.8 32bit):
Nhập vào một đoạn code: print(“Hello Python”) và nhấn Enter, kết quả thu được như sau:
Như vậy qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người cách cài đặt nó và chạy chương trình đầu tiên trong Python. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các cú pháp cơ bản trong Python.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME