Bài 2: Cài đặt – Pytorch Cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 2: Cài đặt – Pytorch Cơ bản
25/02/2022 Training 157 viewed
PyTorch là một framework sâu phổ biến. Trong hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng windows 10 để cài đặt và chạy pytorch. Các bước để thiết lập môi trường như sau:

Bước 1

Liên kết sau bao gồm danh sách các gói trong đó có các gói phù hợp cho PyTorch.
Bạn chọn bản tương ứng, sau đó tải xuống và cài đặt, kết quả như sau:

Bước 2 :

Liên quan đến việc xác minh cài đặt framework PyTorch bằng framework Anaconda.
conda list
“Conda list” hiển thị danh sách các framework đã được cài đặt.
Phần được đánh dấu cho thấy PyTorch đã được cài đặt thành công trong máy.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME