Bài 19: NodeJS – Package – NodeJS cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 19: NodeJS – Package – NodeJS cơ bản
28/02/2022 Training 116 viewed
JXcore, là một dự án mã nguồn mở, giới thiệu một tính năng độc đáo để đóng gói và mã hóa các tệp nguồn và các tài nguyên khác thành các gói JX.
Hãy xem bạn có một dự án lớn bao gồm nhiều tệp. JXcore có thể đóng gói tất cả chúng thành một tệp duy nhất để đơn giản hóa việc phân phối. Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh về toàn bộ quá trình bắt đầu từ việc cài đặt JXcore.

Cài đặt JXcore:

Việc cài đặt JXcore khá đơn giản. Ở đây mình đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt JXcore trên hệ thống của bạn. Làm theo các bước dưới đây :
Bước 1 :
Tải xuống gói JXcore từ https://github.com/jxcore/jxcore, tùy theo hệ điều hành và kiến trúc máy của bạn. mình đã tải xuống một gói cho Cenots chạy trên máy 64-bit.
$ wget https://s3.amazonaws.com/nodejx/jx_rh64.zip
Bước 2 :
Giải nén tệp đã tải xuống jx_rh64.zip và sao chép tệp nhị phân jx vào / usr / bin hoặc có thể trong bất kỳ thư mục nào khác dựa trên thiết lập hệ thống .
$ unzip jx_rh64.zip
$ cp jx_rh64/jx /usr/bin
Bước 3 :
Đặt biến PATH của bạn một cách thích hợp để chạy jx từ bất kỳ đâu bạn muốn.
$ export PATH=$PATH:/usr/bin
Bước 4 :
Bạn có thể xác minh cài đặt của mình bằng cách đưa ra một lệnh đơn giản như hình dưới đây. Bạn sẽ thấy nó hoạt động và in số phiên bản của nó như sau:
$ jx --version
v0.10.32

Đóng gói code :

Hãy xem xét bạn có một dự án với các thư mục sau nơi bạn lưu giữ tất cả các tệp của mình bao gồm Node.js, tệp chính, index.js và tất cả các mô-đun được cài đặt cục bộ.
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 12:42 images
-rwxr-xr-x 1 root root 30457 Mar 6 12:19 index.htm
-rwxr-xr-x 1 root root 30452 Mar 1 12:54 index.js
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jan 15 03:48 node_modules
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 21 06:10 scripts
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 15 11:56 style
Để đóng gói dự án trên, bạn chỉ cần vào bên trong thư mục này và sử dụng lệnh jx sau. Giả sử index.js là tệp mục nhập cho dự án Node.js của bạn :
$ jx package index.js index
Ở đây, bạn có thể đã sử dụng bất kỳ tên gói nào khác thay vì chỉ mục. mình đã sử dụng chỉ mục vì mình muốn giữ tên tệp chính của mình là index.jx. Tuy nhiên, lệnh trên sẽ đóng gói mọi thứ và sẽ tạo hai tệp sau:
 • index.jxp Đây là một tệp trung gian chứa chi tiết dự án hoàn chỉnh cần thiết để biên dịch dự án.
 • index.jx Đây là tệp nhị phân có gói hoàn chỉnh đã sẵn sàng để chuyển đến máy khách hoặc môi trường sản xuất của bạn.

Khởi chạy file JX :

 Xem xét dự án Node.js ban đầu của bạn đang chạy như sau:
$ node index.js command_line_arguments
Sau khi hoàn tất việc đóng gói bằng việc sử dụng JXCode
$ jx index.jx command_line_arguments
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME