Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Bộ thu thập và xử lý dữ liệu đo rung chấn, đo gia tốc (Accelerometer Data Logger)

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu đo rung chấn, đo gia tốc (Accelerometer Data Logger)

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu đo rung chấn, đo gia tốc (Accelerometer Data Logger) ICP DAS

Series AR-200 / AR-400 là một loạt các module thu tín hiệu động hiệu suất cao được thiết kế dành riêng cho giám sát và phân tích rung động. Tốc độ lấy mẫu đồng thời tối đa cho mỗi kênh trên AR-200 và AR-400 tương ứng lên tới 200k-Hz và 125k-Hz

Cảm biến đo rung – gia tốc kế (Accelerometer) 1 kênh dải đo 80g ICP DAS iSN-701-BALT-F15-L060 CR

Model: iSN-701-BALT-F15-L060 CR

Cảm biến đo rung – gia tốc kế (Accelerometer) 3 kênh dải đo ±18g ICP DAS iSN-703-BALT-F1-L015 CR

Model: iSN-703-BALT-F1-L015 CR

Cảm biến đo rung – gia tốc kế (Accelerometer) 1 kênh dải đo ±80g ICP DAS iSN-701-BALT-F15-L030 CR

Model: iSN-701-BALT-F15-L030 CR

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 2 kênh đo gia tốc kết nối Ethernet ICP DAS AR-200 CR

Model: AR-200 CR

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 2 kênh đo gia tốc kết nối Ethernet ICP DAS AR-200/AR-400

Model: AR-200/AR-400
TOP HOME