Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ đo lường và giám sát điện năng thông minh (Intelligent Power Meter) » Bộ đo điện thông minh (Smart Power Meter)

Bộ đo điện thông minh (Smart Power Meter)

Bộ đo điện thông minh 3 pha (3 Phase Compact Smart Meter) kết nối RS-485, Ethernet, CANopen, Mobus RTU, Modbus TCP ICP DAS

Bộ biến áp 400A ICP DAS CA-SCT36I-400A-L080 CR

Model: CA-SCT36I-400A-L080 CR

Bộ biến áp 200A ICP DAS CA-SCT24I-200A-L080 CR

Model: CA-SCT24I-200A-L080 CR

Bộ biến áp 100A ICP DAS CA-SCT16I-100A-L080 CR

Model: CA-SCT16I-100A-L080 CR

Bộ đo điện thông minh mạch bội ICP DAS PM-4324A-100P-CPS CR

Model: PM-4324A-100P-CPS CR

Bộ đo điện thông minh mạch bội ICP DAS PM-4324-100P-CPS CR

Model: PM-4324-100P-CPS CR

Bộ đo điện thông minh mạch bội ICP DAS PM-4324-100P-MTCP CR

Model: PM-4324-100P-MTCP CR

Bộ đo điện thông minh 3 pha ICP DAS PM-3133-RCT500P-MTCP CR

Model: PM-3133-RCT500P-MTCP CR

Bộ đo điện thông minh 3 pha cách ly ICP DAS PM-3133i-100P-CPS CR

Model: PM-3133i-100P-CPS CR

Bộ đo điện thông minh 3 pha cách ly ICP DAS PM-3133i-100P-MTCP CR

Model: PM-3133i-100P-MTCP CR

Bộ đo điện thông minh 3 pha ICP DAS PM-3133-360P-CPS CR

Model: PM-3133-360P-CPS CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324A-160P-MTCP CR

Model: PM-4324A-160P-MTCP CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324A-100P-MTCP CR

Model: PM-4324A-100P-MTCP CR
1 2 3 4 5 6 8
TOP HOME